Prijava-Odjava
Album Fotografija
Kalendar događanja
OGLASNA ploča
Brojač posjeta
Posjete Sadržajima : 1110550
Naslovnica

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca održana je 17. 03. 2015. godine u gradskoj vijećnici.

Kako je i uobičajeno, na aktualnom satu su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku o temama iz nadležnosti lokalne samouprave, tako se prvi za riječ javio vijećnik Kristijan Bakarić ponavljajući pitanje postavljeno na predzadnjoj sjednici, a tiče se urušavanja zgrade vojarne u Ulici bana J. Jelačića prema Vivozima, Gradonačelnik je odgovorio da je u dogovoru sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom dogovoreno da će DUDI razmotriti troškovnik sanacije oštećenih dijelova zgrade te da će na osnovi prikupljene tri ponude dati sanirati oštećenja kako ne bi predstavljala opasnost za prolaznike.

 

Ažurirano (Srijeda, 18 Ožujak 2015 10:00)

Više...

 

Sjednica Povjerenstva za strateško planiranje u turizmu

Ažurirano (Petak, 13 Ožujak 2015 08:40)

Više...

 

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

GRAD OTOČAC

GRADSKO VIJEĆE

Klasa:021-05/15-01/02

urbroj:2125/02-01-15-1

Otočac, 11. 03. 2015.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Otočca (?Službeni vjesnik Grada Otočca? broj 1/13) te članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca (?Službeni vjesnik Grada Otočca? broj 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Otočca koja će se održati 17. 03. 2015. godine s početkom u  9,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća Grada Otočac,  Ulica  kralja Zvonimira 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Aktualni sat,

2. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa devete sjednice Gradskog vijeća Grada

Otočca,

Privitci:
???Download this file (10. sjednica G.V..doc)10. sjednica G.V..doc[ ]394 Kb13.03.2015 08:30

Ažurirano (Petak, 13 Ožujak 2015 08:32)

Više...

 

VIJEĆE ZA PREVENCIJU GRADA OTOČCA

APEL GRAĐANIMA

Pri zahvaćanju površina trave, makije i niskog raslinja požari prouzroče velike materijalne štete na biljnom pokrovu, a kao takvi predstavljaju potencijalnu opasnost za šumska bogatstva, imovinu i ljudske živote.Za gašenje takvih požara potrebno je angažiranje značajnih vatrogasnih snaga.

 

Privitci:
???Download this file (VIJEĆE ZA PREVENCIJU GRADA OTOČCA.doc)VIJEĆE ZA PREVENCIJU GRADA OTOČCA.doc[ ]160 Kb13.03.2015 08:22

Ažurirano (Petak, 13 Ožujak 2015 08:20)

Više...

 

5. obljetnica smrti Dražena Bobinca

http://www.glasgacke.hr/?ispis=detalji&novost=7506&kat=69

5. obljetnica smrti Dražena Bobinca

Danas su se na mjestu posljednjeg počivališta, u gradskom groblju u Otočcu, u povodu 5. obljetnice smrti Dražena Bobinac, poklonili, odali dužan pijetet, položili cvijeće i zapalili svijeće predstavnici grada Otočca predvođeni gradonačelnikom Stjepanom Kostelcom, zamjenikom gradonačelnika Nenadom Jankovićem, predsjednikom Gradskog vijeća Grada Otočca Slavenom Prpićem ujedno i predsjednikom HSS-a GO Otočac, potpredsjednikom GV Otočac Josipom Grčevićem ? Šerifom, predsjednikom HSU GO Otočac Ivanom Bižanovićem, predsjednicom HSP AS GO Otočac Ivanom Prpić, te prijatelji, suborci i štovatelji njegovog lika i djela.

Više...