Prijava-Odjava
Album Fotografija
Kalendar događanja
OGLASNA ploča
Brojač posjeta
Posjete Sadržajima : 1128503
Naslovnica

Jedan dan za čisti okoliš - jedan dan za ljepši Otočac

U sklopu globalnog pokreta Let,s do it! World Cleanup 2015, Grad Otočac prepoznao je važnost kampanje Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš.

Zelena čistka je zajednička akcija čišćenja divljih odlagališta otpada koja se već četvrtu godinu za redom održava u Hrvatskoj. Cilj akcije je uključiti što veći broj građana  u organizirano volontersko čišćenje nepravilno odbačenog otpada, kao i da kroz druženje i entuzijazam očistimo okoliš i promijenimo odnos pojedinca i organizacija prema otpadu, okolišu i prirodi.

Ažurirano (Utorak, 14 Travanj 2015 08:24)

Više...

 

Sretan Uskrs!

Ažurirano (Petak, 03 Travanj 2015 07:32)

 

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca održana je 17. 03. 2015. godine u gradskoj vijećnici.

Kako je i uobičajeno, na aktualnom satu su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku o temama iz nadležnosti lokalne samouprave, tako se prvi za riječ javio vijećnik Kristijan Bakarić ponavljajući pitanje postavljeno na predzadnjoj sjednici, a tiče se urušavanja zgrade vojarne u Ulici bana J. Jelačića prema Vivozima, Gradonačelnik je odgovorio da je u dogovoru sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom dogovoreno da će DUDI razmotriti troškovnik sanacije oštećenih dijelova zgrade te da će na osnovi prikupljene tri ponude dati sanirati oštećenja kako ne bi predstavljala opasnost za prolaznike.

 

Ažurirano (Srijeda, 18 Ožujak 2015 10:00)

Više...

 

Sjednica Povjerenstva za strateško planiranje u turizmu

Ažurirano (Petak, 13 Ožujak 2015 08:40)

Više...

 

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

GRAD OTOČAC

GRADSKO VIJEĆE

Klasa:021-05/15-01/02

urbroj:2125/02-01-15-1

Otočac, 11. 03. 2015.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Otočca (?Službeni vjesnik Grada Otočca? broj 1/13) te članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca (?Službeni vjesnik Grada Otočca? broj 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Otočca koja će se održati 17. 03. 2015. godine s početkom u  9,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća Grada Otočac,  Ulica  kralja Zvonimira 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Aktualni sat,

2. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa devete sjednice Gradskog vijeća Grada

Otočca,

Privitci:
???Download this file (10. sjednica G.V..doc)10. sjednica G.V..doc[ ]394 Kb13.03.2015 08:30

Ažurirano (Petak, 13 Ožujak 2015 08:32)

Više...