Prijava-Odjava
Album Fotografija
Kalendar događanja
Brojač posjeta
Posjete Sadržajima : 1747733
Naslovnica

Zelena čistka u Gradu Otočcu

Ažurirano (Srijeda, 27 Travanj 2016 11:14)

 

VIJEĆE ZA PREVENCIJU GRADA OTOČCA APEL GRAĐANIMA

VIJEĆE ZA PREVENCIJU GRADA OTOČCA

APEL GRAĐANIMA

Pri zahvaćanju površina trave, makije i niskog raslinja požari prouzroče velike materijalne štete na biljnom pokrovu, a kao takvi predstavljaju potencijalnu opasnost za šumska bogatstva, imovinu i ljudske živote.Za gašenje takvih požara potrebno je angažiranje značajnih vatrogasnih snaga.

Stoga, apeliramo na građane da tijekom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, kao i kod spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, budu posebno pažljivi pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima te da poštuju županijsku Odluku o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije (Županijski glasnik br. 7/10). Za nepridržavanje navedene Odluke propisane su novčane kazne koje se prema člancima 12., 13. i 14. kreću od 500,00 do 10.000,00 kuna.

U koliko bi zbog nepridržavanja ove Odluke nastale štetne posljedice po život ili imovinu većih razmjera to bi predstavljalo KAZNENA DJELA opisana u čl. 215 i 222 Kaznenog zakona  za koje je predviđena kazna zatvora i do 15 godina.

Privitci:
???Download this file (Apel građanima.doc)Apel građanima.doc[ ]160 Kb19.04.2016 10:19

Ažurirano (Utorak, 19 Travanj 2016 10:23)

Više...

 

Jedan dan za čisti okoliš - jedan dan za ljepši Otočac

U sklopu globalnog pokreta Let,s do it! World Cleanup 2016, Grad Otočac prepoznao je važnost kampanje Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš.

Zelena čistka je zajednička akcija čišćenja divljih odlagališta otpada koja se već četvrtu godinu za redom održava u Hrvatskoj. Cilj akcije je uključiti što veći broj građana  u organizirano volontersko čišćenje nepravilno odbačenog otpada, kao i da kroz druženje i entuzijazam očistimo okoliš i promijenimo odnos pojedinca i organizacija prema otpadu, okolišu i prirodi.

Ažurirano (Četvrtak, 14 Travanj 2016 11:12)

Više...

 

VELEPOSLANIK KANADE U HRVATSKOJ, NJ.E. DANIEL MAKSYMIUK U GRADU OTOČCU

 

GRAD OTOČAC UVODI PROMETNO REDARSTVO I UREĐUJE GRAD