Više o Otočcu

Mjesna samouprava

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

02.01.2017.

Saznajte više

KOMUNALNA DJELATNOST UPRAVLJANJE GROBLJIMA

09.12.2016.

Saznajte više

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

10.11.2016.

Saznajte više

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

07.11.2016.

Saznajte više

POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA

24.10.2016.

Saznajte više

R J E Š E N J E O ODREĐIVANU BIRAČKIH MJESTA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA DOLJANI, DRENOV KLANAC, HRVATSKO POLJE I PODUM-ŠKARE

24.10.2016.

Saznajte više

KANDIDACIJSKE LISTE ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA DOLJANI, DRENOV KLANAC, HRVATSKO POLJE, PODUM-ŠKARE

24.10.2016.

Saznajte više

Obrasci za kandidaturu za mjesne odbore

07.10.2016.

Obrasci za kandidaturu za mjesne odbore

Saznajte više