Više o Otočcu

Civilna zaštita i vijeće za prevenciju

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA OTOČCA TABLICA

22.09.2020.

Saznajte više

ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite za područje Grada Otočca

21.09.2020.

Saznajte više

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

30.06.2020.

Saznajte više

Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

02.06.2020.

Saznajte više

ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA OTOČCA

20.03.2020.

Saznajte više

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KONTAKTI

20.03.2020.

Saznajte više

VAŽNA OBAVIJEST DOM ZDRAVLJA

20.03.2020.

Saznajte više

UPUTE I PREPORUKE -

20.03.2020.

U SLUČAJU DA ZATREBATE LIJEČNIČKI SAVJET KONTAKTIRAJTE SVOG LIJEČNIKA A ZA HITNE SLUČAJEVE ZOVITE 112

Saznajte više