Više o Otočcu

Civilna zaštita i vijeće za prevenciju

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Otočca

25.05.2021.

Saznajte više

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA, OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA ZA PODRUČJE GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU

05.05.2021.

Saznajte više

PLAN DJELOVANJA GRADA OTOČCA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU

05.05.2021.

Saznajte više

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU

18.01.2021.

Saznajte više

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2020. GODINU

18.01.2021.

Saznajte više

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2020. GODINU

30.11.2020.

Saznajte više

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA OTOČCA TABLICA

22.09.2020.

Saznajte više

ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite za područje Grada Otočca

21.09.2020.

Saznajte više