Više o Otočcu

Civilna zaštita i vijeće za prevenciju

ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE GRADA OTOČCA

28.02.2020.

Saznajte više

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2020. GODINU

28.02.2020.

Saznajte više

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2019. GODINU

28.02.2020.

Saznajte više

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE GRADA OTOČCA

28.02.2020.

Saznajte više

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2019. GODINU

28.02.2020.

Saznajte više

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA, OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

28.02.2020.

Saznajte više

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH U 2019. GODINI NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

28.02.2020.

Saznajte više

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2018. GODINU

04.12.2018.

Saznajte više