Više o Otočcu

Civilna zaštita i vijeće za prevenciju

PLAN DJELOVANJA CZ GRADA OTOČCA

04.12.2018.

Saznajte više

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD OTOČAC

15.05.2018.

Saznajte više

Odluka o agrotehničkim mjerama

03.03.2017.

Saznajte više

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2017. GODINU

02.01.2017.

Saznajte više

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2016. GODINU

02.01.2017.

Saznajte više

Civilna zaštita i vijeće za prevenciju

17.05.2016.

  Vijeće za prevenciju Grada Otočca osnovano je na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Ličko senjske županije, a u svrhu ostvarivanja strateških preventivnih ciljeva u održavanju i kontinuiranom...

Saznajte više