GOSPODARSTVO GRADA OTOČCA

Ovdje možete pronaći sve informacije o gospodarstvu Grada Otočca:

 • Jedno od najvažnijih središta Ličko-senjske županije
 • Poljoprivreda
 • Malo i srednje poduzetništvo
 • Turizam u Gackoj dolini
 • Poslovna zona Grada Otočca

Turizam u Gradu Otočcu i Gackoj dolini

TZG Otočac

Sve o gospodarstvu Grada Otočca

Ovdje možete pronaći informacije o ekonomskom razvoju i geopolitičkoj lokaciji Grada Otočca

 • 01DEMOGRAFIJA, INDUSTRIJA, DJELATNOSTI

  Grad Otočac je jedno od najvažnijih središta Ličko-senjske županije. Ima površinu 565,30 km2, i oko 8.332 stanovnika. Svojim smještajem, geografskim položajem, te poduzetničkom tradicijom zauzima središnje mjesto područja koje obuhvaća i u čijem razvoju danas ima izniman značaj.

  U cilju svog daljnjeg gospodarskog razvitka, uz već postojeću gospodarsku strukturu, sa kemijskom, građevinskom i drvo-prerađivačkom industrijom, te organizacijama komunalne i društvene infrastrukture, kao što su distribucija vode, električne energije, telekomunikacije, pošte, zdravstvo, školstvo te nizom obrtničkih radnji ocjenjena je potreba daljnjeg razvoja u pretežitoj orijentaciji na tzv. mala i srednje velika poduzeća, čime bi se gospodarstvo grada Otočca prilagođavalo novoj ekonomskoj strukturi i pravcima razvoja ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske.

  Grad ima ukupno 120 gospodarskih subjekata sa 1.720 zaposlenih i 221 obrtnik sa 300 zaposlenih. Raznolikost i čistoća prirodnih dobara - vode rijeke Gacke, tla, šuma i njihove šumske sastoine te ljepota krajolika u sva godišnja doba prestavljaju još uvijek nedovoljno valoriziran gospodarski potencijal. Dobra cestovna povezanost, blizina velikih industrijskih središta RH (Zagreba i Rijeke) uz koncepciju održivog ekološkog razvoja zasigurno će ovom području donijeti trajnu i veću gospodarsku produktivnost, jer u današnjem sistemu ponude (osobito prehrane) prirodni sustavi postaju sve interesantniji a time i traženiji.

 • Poljoprivreda kao gospodarska aktivnost ima značajan udjel u svekolikom gospodarstvu grada, sa stočarstvom kao najznačajnijom gospodarskom granom na malim obiteljskim gospodarstvima mješovitog tipa, stočarstvo / ratarstvo.

  Boljim korištenjem proizvodnih kapaciteta, uz primjenu suvremenih tehnoloških dostignuća, te odgovarajuću institucionalnu podršku potaknuo bi se i život i rast poljoprivredne proizvodnje.

 • Posebnu pažnju grad Otočac poklanja razvoju i revitalizaciji gospodarstva na svom području, koje se temelji na Strategiji razvoja malog i srednjeg poduzetništva, i predstavlja osnovu za svaki drugi oblik aktivnosti usmjeren na poticanje gospodarskog rasta i razvoja. Malo gospodarstvo i posebno obrtništvo ima povoljne uvjete za daljnji razvoj, te pored tradicionalnih obrta sve više rastu potrebe za modernim uslužnim obrtima, i znatnom broju deficitarnih obrtnih struka, koje bi trebale pokriti nove obrtne radnje, i to bi trebali biti prvaci budućeg razvoja malog gospodarstva, posebno obrtništva.

  Grad Otočac kroz vlastita proračunska sredstva i sredstva Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva, kroz suradnju s Erste - Steiermarkische bank, od 2000. godine do 2004. godine realizirao je 94 kreditna poduzetnička zahtjeva kreditnog potencijala 16.000.000 kuna.

  Kreditiranjem proizvodnih djelatnosti - trgovačkih društava i obrtnika, poljoprivrednih gospodarstava i razvoja turizma na obiteljskim gospodarstvima ostvareni su temeljni zadaci razvoja gospodarstva
  , koji su vidljivi (94 pozitivno ocjenjena zahtjeva za kredit i 104 otvorena radna mjesta) Razvoj ruralnog turizma na obiteljskim gospodarstvima te korištenje raspoloživih prirodnih potencijala u cilju bavljenja ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom zdrave hrane, lovnim, ribolovnim, sportskim, rekreativnim, izletničkim i drugim oblicima seoskog turizma, uz dobru cestovnu povezanost i blizinu već poznatih turističkih destinacija (Plitvice, Senj, Crikvenica, Rab, Krk, Rijeka) upotpunio bi turističku ponudu grada Otočca i Republike Hrvatske.

  Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva, analizom gospodarstva, te prihvaćenom strategijom razvoja malog i srednjeg poduzetništva utvrđen je Plan djelovanja oko realizacije Poslovne zone Otočac. Poslovna zona smještena je uz magistralnu cestu D50, Žuta Lokva - Otočac - Gospić u istočnom dijelu grada na lokaciji ŠPILNIK, površine 130.000 m2 sa pripadajućom infrastrukturom, udaljena od čvorišta Otočac do autoceste Zagreb-Split je 5 km, a udaljenost od željezničke postaje Ličko Lešće iznosi 8 km. Naglašavamo da se po potrebi korisnika može i dalje širiti.

 • Planirani broj korisnika poslovne zone sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom bio bi između 15 i 25 poduzetnika - korisnika, po predviđenoj površini u poslovnoj zoni od 4.000 m2 - 10.000 m2 po korisniku, ovisno o zahtjevu istih.

  Planirane djelatnosti u poslovnoj zoni su: proizvodna: pretežito industrijska i zanatska te uslužna: trgovačka komunalna i servisna.

  Rezervirana površina u poslovnoj zoni iznosi 10.000 m2. Slobodne površine u zoni iznose 120.000 m2. Prilikom formiranja poslovne zone paralelno se odvija i proces osiguravanja potrebnog zemljišta u granicama zahvata zone. Cjelokupni zahvat Poslovne zone Otočac je u vlasništvu Grada Otočca.

  Budući da se radi o poslovnoj zoni koja je u fazi uređenja, poslove oko potreba potencijalnih korisnika zone, i eksterne korisnike kao i razvojne poslove gospodarstva Grada Otočca obavljati će postojeće gradske službe zadužene za ove programe.


 • Država - zone su instrument stimulacije razvoja manje razvijenih (demografski ugroženih) područja jer se omogućuje:

  * racionalna (planska) upotreba prostora

  * manje ekološko opterećenje (koncentracija rizičnih djelatnosti)

  * sinergijski efekti usklađenih mjera na državnoj i lokalnoj razini

  * stimulacija i usmjeravanje domaćih/inozemnih ulaganja

  * poboljšanje konkurentnosti malog gospodarstva


  Lokalna zajednica - olakšano planiranje upotrebe prostora:

  * efikasnija ulaganja poduzeća

  * povećanje ulaganja na lokalnom području (dolaskom poduzeća)

  * nova radna mjesta

  * povećanje kupovne moći

  * povećanje prihoda od poreza

  * zadržavanje razvojnih potencijala na lokalnom području


  Poduzetnici - dostupniji poslovni prostori:

  * jeftinija kvalitetna infrastruktura

  * pristup pogodnim financijskim sredstvima

  * korištenje stimulacija za ulaganja (manji troškovi infrastrukture)

  * poboljšanje konkurentnosti

  * imidž lokacije

  * blizina potencijalnih koperanata, dobavljača

  * manje ograničenja na djelatnosti


 • Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se:

  * poslovni prostor i građevinsko zemljište pravne ili fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području grada Otočca, u prvoj godini poslovanja u 100%-tnom iznosu, u drugoj godini poslovanja u 50%- tnom iznosu ako zaposli minimalno jednog radnika

  * poslovni prostor i građevinsko zemljište pravne ili fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području grada Otočca koja u kalendarskoj godini poveća broj zaposlenih za 5, za tu godinu poslovanja u 50%-tnom iznosu, a u narednoj godini poslovanja u 25%-tnom iznosu.


  Porez na tvrtku ne plaćaju::

  * pravna ili fizička osoba, prvi puta upisana u registar ne plaća porez na tvrtku ili naziv za prvu godinu poslovanja, a drugu godinu poslovanja plaća 50% poreza na tvrtku.


  Za obračun komunalnog doprinosa uzima se obujam do 3m visine svake pojedine etaže građevine.


  Grad Otočac (II. skupina područja posebne državne skrbi)

  * porez na dohodak obračunava se umanjen 50% od propisane stope

  * osobni odbitak pri obračunu poreza na dohodak iznosi 3.000,00

  * porez na dobit obračunava se umanjen 50% od propisane stope

  * obveznici poreza na dobit - smanjenje porezne osnovice za 100% ili smanjenje stope sa 20% na 10%


  Uvjet:

  * obavljanje djelatnosti na području II. skupine područja posebne državne skrb

  * zaposlenih 6 ili više (koji imaju prebivalište na području posebne državne skrbi).


 • Javni natječaj.pdfDownload

 

Sadržaji ponude Grada Otočca

Grad Otočac nudi sadržaje ljetnog, zimskog, seoskog, planinarskog i avanturističkog turizma. Ovakva sveobuhvatna ponuda je prava rijetkost u Republici Hrvatskoj, a i šire. Ne propustite posjetiti Grad Otočac!

Vrhunski smještaj i zadovoljni gosti? 100%
Raznolikost ponude i multilingualnost sadržaja? 100%
More, Velebit i Plitvička jezera na dohvat ruke? 100%
Rijeka Gacka i prirodne ljepote Ličko-senjske županije? 100%

DJELATNOSTI GRADA OTOČCA

Ovdje saznajte više o Gradskom Vijeću, uslugama, udrugama, projektima i djelatnostima Grada Otočca.

GRADSKO VIJEĆE

Saznajte više o Gradskom Vijeću Grada Otočca.

DJELATNOSTI

Oglasna ploča, natječaji, mjesna samouprava, komunalno redarstvo, Izbori...vidi sve

PROJEKTI

Planovi i provođenje projekata Grada Otočca

DOKUMENTI

Poslovnik, Statut Grada, izmjene, nadopune, i ostali dokumenti

Najnovije vijesti iz Grada Otočca

Ovdje saznajte novosti i informacije iz Grada Otočca. Za Vas objavljujemo najnovije događaje i vijesti iz sfere političkog i društvenog života Grada Otočca.

IZDVOJENO IZ PONUDE

#DISCOVEROTOČAC

 • SVE
 • RIJEKA GACKA
 • MUZEJ GACKE
 • GAČANSKI PARK

Rijeka Gacka

Dom autohtone Potočne pastrve

Rijeka Gacka

Ribolov na Gacki

Rijeka Gacka

Ribolov na Gacki

Vrila Rijeke Gacke

Pogled na Majerovo Vrilo iz zraka

Gačanski Park

Gačanski Park Hrvatske Memorije

Vrila Rijeke Gacke

Kajakarenje na Rijeci Gackoj

Muzej Gacke

Zavičajni muzej u središtu Otočca

Gačanski Park

Gačanski Park Hrvatske Memorije

Vrila Rijeke Gacke

Majerovo vrilo u Sincu

Muzej Gacke

Zavičajni muzej u središtu Otočca

Akademski slikar Stojan Aralica

Memorijalna zbirka Stojana Aralice

Gačanski Park

Gačanski Park Hrvatske Memorije

VAŠA PITANJA, NAŠI ODGOVORI

Izdvojena pitanja naših sugrađana Grada Otočca. Vaša pitanja, naši odgovori.

KONTAKT

Pošaljite nam upit putem elektroničke pošte, ili direktno nazovite službeni broj Grada Otočca

Lokacija:

Hrvatska, Ličko-senjska županija, Otočac 53220

tel:

053 / 771-176, 053 / 771-158

fax: 053 / 746-274

Accessibility