GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA


 • 01 GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA (18.6.2021.)

  TINO OSTOVIĆ - Predsjednik Gradskog vijeća Grada Otočca


  IVICA OREŠKOVIĆ - Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca


  MATEJ ŠPORČIĆ - Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca


 • BIŽANOVIĆ SUZANA

  BRAJKOVIĆ TAJANA

  CVITKOVIĆ ANAMARIJA

  GRČEVIĆ JOSIP

  JURKOVIĆ ANAMARIJA

  KOSTELAC STJEPAN

  MATASIN KRISTINA

  MILETIĆ IVAN

  OREŠKOVIĆ IVICA

  OSTOVIĆ TINO

  ŠPORČIĆ MATEJ

  ŠUTIĆ BRANISLAV

  STOJANOVIĆ BOSILJKA

  ŽANIĆ JOSIP


 • Sjednice gradskog vijeća 2013.godina.docDownload


  Sjednice gradskog vijeća 2012.godina.docDownload


  Sjednice gradskog vijeća 2011.godina.docDownload


  Sjednice gradskog vijeća 2010.godina.docDownload


  Radna tijela gradskog vijeća grada Otočca.docDownload


  19.-sj.g.v.docDownload


  17.-sjednicu-gradskog-vijeca-srpanj-2016.docxDownload • 04 GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA (8.6.2017.)

  dr.sc. BRANISLAV ŠUTIĆ - prof.- PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČACA


  KRISTIJAN BAKARIĆ - Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca


  IVICA OREŠKOVIĆ - Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca


 • KRISTIJAN BAKARIĆ,bacc.oec.


  mr.sc. SUZANA BIŽANOVIĆ


  ANA-MARIJA CVITKOVIĆ, dipl.uč.


  IVANA CVITKOVIĆ,upravni pravnik


  MILAN GOMERČIĆ


  JOSIP GRČEVIĆ


  DANICA JANJATOVIĆ


  IVICA OREŠKOVIĆ


  OREŠKOVIĆ IVICA


  IVANA PRPIĆ


  dr.sc. VLATKA RUŽIĆ


  DINKO SEKULA,prof


  MILAN SIGURNJAK,ing.


  MATEJ ŠPORČIĆ


  dr.sc. BRANISLAV ŠUTIĆ,prof.


  JOSIP DASOVIĆ


  JOSIP ŽANIĆ

 • 06 GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA (2013./2017.)

  SLAVEN PRPIĆ - Predsjednik Gradskog vijeća Grada Otočca


  JELENA JANJATOVIĆ - Zamjenica predsjednika Gradskog vijeća


  JOSIP GRČEVIĆ - Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca


 • DAVOR ATALIĆ


  KRISTIJAN BAKARIĆ


  SUZANA BIŽANOVIĆ


  SLAVKA BOGDANIĆ


  JOSIP DASOVIĆ


  TANJA GAVRIĆ


  JOSIP GRČEVIĆ


  JELENA JANJATOVIĆ


  MILAN JURKOVIĆ


  TAMARA KRZNARIĆ


  IVAN MILETIĆ


  ANTE PERVAN


  HRVOJE PRPIĆ


  IVANA PRPIĆ


  SLAVEN PRPIĆ


  ANTE VUČIĆ


 • Dana 20. lipnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Otočca konstituiralo se Gradsko vijeće Grada Otočca.


  Dana 30.07. 2013. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca u Gradskoj vijećnici Grada Otočca s početkom u 10,00 sati.


  Na sjednici su razmotrene slijedeće točke Dnevnog reda:


  1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika te o zamjeniku vijećnika koji počinje obnašati vijećničku dužnost, polaganje prisege zamjenika vijećnika,


  2. Aktualni sat,


  3. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijećaGrada Otočca,


  4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2012. godinu,


  5. Prijedlog odluke o istupanju Grada Otočca iz udruge LAG Lika i suosnivanju LAG-a Grada Otočca, Grada Senja i Općine Brinje,


  6. Prijedlog odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta,


  7. Prijedlog odluke o organiziranju prometnih jedinica mladeži,


  8. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za statut i poslovnik,


  9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za propise i pravna pitanja,


  10. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe,


  11. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za mjesnu samoupravu,


  12. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za proračun i financije,


  13. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,


  14. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja,


  15. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i naselja u Gradu Otočcu,


  16. Prijedlog natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica Otočac,


  17. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Otočca,


  18. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Otočca,


  19. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Otočca,


  20. Prijedlog odluke o opozivu članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Gacka d.o.o. za zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i o imenovanju članova Nadzornog odbora Gacka d.o.o. za zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom,


  21. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Otočca,


  22. Prijedlog rješenja o izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Otočca.GALERIJA VIJEĆA I UPRAVE GRADA OTOČCA

Vijećnica Grada Otočca

Gradske Ustanove Grada Otočca

Zgrada Gradske Uprave

Gradske Ustanove Grada Otočca

Gradonačelnik

Primopredaja vlasti Gradonačelnika

Vijeće Grada Otočca

Vijeće Grada Otočca 2021

Vijeće Grada Otočca

Vijeće Grada Otočca 2021

Vijeće Grada Otočca

Sjednica Vijeća Grada Otočca

Vijeće Grada Otočca

Sjednica Vijeća Grada Otočca

Grad Otočac

Grad Otočac iz zraka

Grad Otočac

Grad Otočac iz zraka

Gradonačelnik Grada Otočca

Goran Bukovac dipl.pol.

Najnovije vijesti iz Grada Otočca

Ovdje saznajte novosti i informacije iz Grada Otočca. Za Vas objavljujemo najnovije događaje i vijesti iz sfere političkog i društvenog života Grada Otočca.

Accessibility