Više o Otočcu

Gradsko vijece

GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA 08.06.2017.

dr.sc. BRANISLAV ŠUTIĆ, prof., PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČACA

KRISTIJAN BAKARIĆ - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

IVICA OREŠKOVIĆ - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

 

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA  GRADA OTOČCA :

1. KRISTIJAN BAKARIĆ,bacc.oec.

2. mr.sc. SUZANA BIŽANOVIĆ,

3. ANA-MARIJA CVITKOVIĆ, dipl.uč.

4. IVANA  CVITKOVIĆ,upravni pravnik

5. MILAN GOMERČIĆ,

6. JOSIP GRČEVIĆ,

7. DANICA JANJATOVIĆ,

8. IVICA OREŠKOVIĆ,

9. IVANA PRPIĆ,

10. dr.sc. VLATKA RUŽIĆ,

11. DINKO SEKULA,prof.

12. MILAN SIGURNJAK,ing.

13. MATEJ ŠPORČIĆ,

14. dr.sc. BRANISLAV ŠUTIĆ,prof.

15. JOSIP DASOVIĆ,

16. JOSIP ŽANIĆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradsko vijeće Grada Otočca 2013/2017.

SLAVEN PRPIĆ, predsjednik Gradskog vijeća Grada Otočca

JELENA JANJATOVIĆ, zamjenica predsjednika Gradskog vijeća

JOSIP GRČEVIĆ, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća

 

Vijećnici Gradskog vijeća:

1. DAVOR ATALIĆ

2. KRISTIJAN BAKARIĆ

3. SUZANA BIŽANOVIĆ

4. SLAVKA BOGDANIĆ

5. JOSIP DASOVIĆ

6. TANJA GAVRIĆ

7. JOSIP GRČEVIĆ

8. JELENA JANJATOVIĆ

9. MILAN JURKOVIĆ

10. TAMARA KRZNARIĆ

11. IVAN MILETIĆ

12. ANTE PERVAN

13. HRVOJE PRPIĆ

14. IVANA PRPIĆ

15. SLAVEN PRPIĆ

16. ANTE VUČIĆ.

 

Dana 20. lipnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Otočca konstituiralo se Gradsko vijeće Grada Otočca.

Dana 30.07. 2013. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca u Gradskoj vijećnici Grada Otočca  s početkom u  10,00 sati.

Na sjednici su razmotrene slijedeće točke Dnevnog reda:  

1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika  te o zamjeniku vijećnika koji počinje obnašati vijećničku dužnost,  polaganje prisege zamjenika vijećnika,

2. Aktualni sat,

3. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijećaGrada Otočca,

4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za  2012. godinu,

5. Prijedlog odluke o istupanju Grada Otočca iz udruge LAG Lika i suosnivanju LAG-a Grada Otočca, Grada Senja i Općine Brinje, 

6. Prijedlog odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta,

7. Prijedlog odluke o organiziranju prometnih jedinica mladeži,

8. Prijedlog rješenja o imenovanju   članova  Odbora za statut i poslovnik,

9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za propise i pravna pitanja,

10. Prijedlog rješenja o  imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe, 

11. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za mjesnu samoupravu,

12. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za proračun i financije,   

13. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

14. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja,

15. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i naselja  u Gradu Otočcu, 

16. Prijedlog natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove  Narodna  knjižnica Otočac,

17. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Otočca,   

18. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Otočca, 

19. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Otočca, 

20. Prijedlog odluke o opozivu članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Gacka d.o.o. za zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i o  imenovanju članova Nadzornog odbora Gacka  d.o.o. za zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom,

21. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Otočca,

22. Prijedlog rješenja o izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Otočca.