Više o Otočcu

GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA - SJEDNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA (18.06.2021.)

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Otočca - Tino Ostović

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca - Ivica Orešković

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca - Matej Šporčić

 

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA:

 • Bižanović Suzana
 • Brajković Tajana
 • Cvitković Anamarija
 • Grčević Josip
 • Jurković Anamarija
 • Kostelac Stjepan
 • Matasin Kristina
 • Miletić Ivan
 • Orešković Ivica
 • Ostović Tino
 • Šporčić Matej
 • Šutić Branislav