Više o Otočcu

Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Stevan Uzelac - Pročelnik

E-mail: s.uzelac@otocac.hr

Tel: 053/ 773 - 656

Fax: 053/ 773 - 655

Lucijana Vidmar - viši stručni suradnik za poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo

Tel: 053/ 617-955

E-mail: lucijana.vidmar@otocac.hr

Glorija Podnar - samostalni upravni referent

Tel: 053/ 617-955

Email: glorija.podnar@otocac.hr

Odsjek za proračun, financije i javne prihode

Martina Cvitković - voditelj Odsjeka za proračun, financije i javne prihode

Tel.: 053/ 771-278

Fax.: 053/ 773-655

E-mail: grad-otocac1@gs.t-com.hr

Jasna Kordić -  viši referent za naplatu gradskih prihoda i blagajnu

Email:http://jasna.kordic.otocac@gmail.com

Tel: 053/ 773-655

fax: 053/ 773-655

Ivanka Klobučar - računovodstveni referent

Tel: 053/ 773-655

fax: 053/ 773-655

E-mail: http://ivanka.klobucar2@gmail.com

 

Ivana Degoricija - viši računovodstveni referent

E-mail: ivana.degoricija@otocac.hr

Tel: 053/ 617-955