Više o Otočcu

Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel

STEVAN UZELAC - Pročelnik

E-mail: s.uzelac@otocac.hr

Tel.: 053 / 773 - 656

Fax. 053 / 773 - 655

Lucija Vidmar, viši stručni suradnik za poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo

Tel:053/617-955

fax:053/773-655

E-mail: 

Odsjek za proračun, financije i javne prihode

Glorija Podnar, samostalni upravni referent

Tel.: 053 / 771 - 278

Fax.: 053 / 773 - 655

Email.grad-otocac1@gs.t-com.hr;

Katarina Dujmović, referent za naplatu gradskih prihoda i blagajnu

Tel:053-773-655

fax:053/773-655

E-mail: katarina.otocac@hr

Ivanka Klobučar, računovodstveni referent

E-mail: ivanka.klobucar@otocac.hr

Dragana Vukmirović-Antić, računovodstveni referent

E-mail: otocacdragana@gmail.com

Tel.: 053 / 617 - 955

Fax.: 053 / 773 - 655

Ivana Degoricija, viši računovodstveni referent

E-mail: ivana.degoricija@otocac.hr