Više o Otočcu

Ured gradonačelnika

URED GRADONAČELNIKA

Anka Atalić - pročelnik Ureda Gradonačelnika

Tel.: 053 / 771 - 055

Fax.: 053 / 773 - 655

E-mail: anka.atalic@otocac.hr

Jadranka Orešković - viši referent za poslove Ureda Gradonačelnika

Tel.: 053 / 771 - 176

Fax.: 053 / 746 - 274

E-mail: jadranka@otocac.hr

E-mail: grad-otocac@gs.t-com.hr

Željka Vučić - referent za društvene djelatnosti

E-mail: zeljka.vucic@otocac.hr

Damir Orešković - vozač Gradonačelnika, tehničar za održavanje

Antonija Bićanić - samostalni upravni referent za provođenje projekata i EU fondova

Tel.: 053 / 773 - 555

Fax.: 053 / 773 - 655

E-mail.antonija.otocac@gmail.com

Ivan Francetić - viši referent za provođenje projekata i EU fondova

E-mail: ivan.francetic@otocac.hr

Tel.: 053 / 771 - 617

Fax.: 053 / 773 - 655

Vera Korać - viši referent za poslove komunalnog redarstva

E-mail: vera.korac@otocac

Zvonko Šimatović - komunalni izvidnik, vozač

E-mail: zvonko.simatovic@otocac.hr

Vilim Marić - prometni redar, vozač

E-mail: vilim.maric@otocac.hr