Više o Otočcu

Izbori

KONAČNI REZULTATI DOPUNSKOG IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENOG 3. LISTOPADA 2021.

07.10.2021.

Saznajte više

REZULTATI DOPUNSKOG IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENOG 3. LISTOPADA 2021.

04.10.2021.

Saznajte više

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

17.09.2021.

Saznajte više

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA IZ PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

09.09.2021.

Saznajte više

Privremeno izvješće o visini troškova provedenih izbora u Gradu Otočcu

02.07.2021.

Saznajte više

KONAČNI REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA OTOČCA PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021.

04.06.2021.

Saznajte više

REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA OTOČCA PROVEDENOG 30. LIPNJA 2021.

31.05.2021.

Saznajte više

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

21.05.2021.

Saznajte više