Više o Otočcu

O Otočcu

2016-05-11 05:11:00

   Grad Otočac  nalazi se  u Ličko senjskoj županiji. Latinski naziv za Otočac je Bivium.

Po svom prostornom položaju u granicama Ličko-senjske županije grad Otočac zauzima dio središnjeg prostora Županije, pri čemu svojim zapadnim rubom graniči s Gradom Senjom, sjevernim rubom sa Općinom Brinje, istočnim rubom sa Općinom Vrhovine i svojim malim dijelom Karlovačkom županijom. Upravo zahvaljujući svom položaju unutar tako frekventnog koridora Otočac je ostvario kvalitetan demografski i gospodarski razvitak, te je postao jedan od važnih žarišta razvoja unutar Županije.

Grad Otočac se sastoji od 22 naselja to su: Brlog, Brloška Dubrava, Čovići, Dabar, Doljani, Drenov Klanac, Glavace, Gorići, Hrvatsko Polje, Kompolje, Kuterevo, Ličko Lešće, Lipovlje, Otočac, Podum, Ponori, Prozor, Ramljani, Sinac, Staro Selo, Škare i Švica.

 Površina Grada Otočca iznosi 565,30 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Otočac broji 10.411 stanovnika, od toga 9.504 Hrvata, 690 Srba i 217 pripadnika drugih nacionalnih manjina.

 Smjestio se u Gackoj dolini, kroz koju protječe rijeka Gacka.

Rijeka Gacka

 Jedna je od najljepših i najznamenitijih ponornica u Hrvatskoj i jedna od tri najpoznatije vode u svijetu koja izvire neočekivano tiho iza velebitskih brda. Ima svoj prirodni izvor u Tonković vrilu, koje se nalazi na ulazu u amfiteatar brežuljaka u krajnjem južnom dijelu Gacke doline.  Ruši se preko starih mlinova i sjedinjuje s više pritoka u svom gornjem dijelu, a zatim lagano vijuga ravnicom Gacke doline, od svog izvorišta na jugoistoku pa pokraj Otočca prema utoku na sjeverozapadu. Nazivaju je domovinom velikih pastrva i to ne bez razloga. Golema količina biomase (602 kg/ ha), konstantna temperatura, ujednačen tok, kemijske biološke i fizikalne vrijednosti I kategorije vode omogućuju enormni godišnji prirodni prirast salmonidnih vrsta riba i do četiri puta više od poznatih svjetskih voda istog ili sličnog tipa. Potočna pastrva, po kojoj je rijeka Gacka upravo čuvena u svijetu, raste oko pet puta brže nego u drugim rijekama kraškog područja. Njezine pitome i pristupačne obale, njezine u svijetu poznate pastrve, dugogodišnja stručna zaštita i očuvanje danas i u budućnosti ostaju izazov svakom sportskom ribiču, turisti i dobronamjernom čovjeku. Za četrdesetak minuta ugodne vožnje osobnim automobilom od pravca jadranskog mora (Senj) preko prijevora Vratnik ili poznatih Plitvičkih jezera preko obronaka Kapele i Plješivice stići ćete u Gacku jednu od najstarijih hrvatskih pokrajina koja je možda po rijeci dobila ime ili je možda rijeka dobila ime po zemlji, ostat će vječita tajna u najdubljim kutcima  hrvatske povijesti skrivena. Ovo i nije toliko važno, jer međusobna povezanost vode i zemlje čini zanimljiv prirodni fenomen jedinstven u našem kršu, kojem posebnu draž daje ljepotica rijeka Gacka.