Više o Otočcu

Javna nabava

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Izradu projektno tehničke dokumentacije Ulica Dragutina Tadijanovića i Poljička ulica I faza

21.05.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru ponude stručni nadzor za izvođenjem radova nad izgradnjom- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Humac

27.04.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru ponude stručni nadzor za izvođenjem radova nad asfaltiranjem nerazvrstanih cesta

13.04.2021.

Saznajte više

ODLUKU O ODABIRU ZA IZGRADNJU I DOGRADNJU JAVNE RASVJETE ZA 2021. GODINU NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

14.04.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditeklja u predmetu nabave za Javnu -sportsku građevinu - Uređenje stadiona NK

30.03.2021.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za izgradnju pješačke staze uz rijeku Gacku na dionici most

31.03.2021.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIEG PONUDITELJA U PREDMETU NABAVE ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

22.03.2021.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U PREDMETU NABAVE REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE HUMAC

19.03.2021.

Saznajte više