Više o Otočcu

Javna nabava

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pružanje usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika

03.02.2020.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA INSTALIRANJE BEŽIČNOG INTERNETA PREMA NATJEČAJU WIFI4EU OD IZVRŠNE AGENCIJE ZA INOVACIJE I MREŽE (INEA)

27.12.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR U OTOČCU, ČETVRTA FAZA

19.12.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR U OTOČCU, PRVA FAZA (INTERNO KOLNA PROMETNICA S PRODULJENJEM KORIDORA JULICE NIKOLE MAŠIĆA TE SPOJ NA ULICU BANA JOSIPA JELAČIĆA

18.12.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA REKONSTRUKCIJU VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA NASELJA PODUM

28.11.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NOJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU LOŽ ULJA ZA CENTRALNO GRIJANJE ZA POTREBE GRADA OTOČCA

27.11.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJINJE PONUDE ZA IZGRADNJU PARKIRALIŠTA I UGIBALIŠTA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

04.11.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU POTREPŠTINA ZA OSOBNU NJEGU I PROIZVODA ZA ČIŠĆENJE KUĆANSTVA U SKLOPU PROJEKTA ZAŽELI ZA CIJELO VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA ( 24 MJ.)

29.10.2019.

Saznajte više