Više o Otočcu

Javna nabava

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA OBNOVU ASFALTIRANIH KOLNIKA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

06.10.2020.

Saznajte više

Javna nabave - Rekonstrukcija društvenog doma u Prozoru, Odluka i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

25.09.2020.

Saznajte više

Javna nabava - Izgradnja ulice Kralja Tomislava, odluka i zapisnik

04.09.2020.

Saznajte više

Nasipavanje nerazvrstanih cesta Grada Otočca - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

31.08.2020.

Saznajte više

Sanacija dijela krovova na objektu Kuglane - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru

25.08.2020.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pružanje usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika

03.02.2020.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA INSTALIRANJE BEŽIČNOG INTERNETA PREMA NATJEČAJU WIFI4EU OD IZVRŠNE AGENCIJE ZA INOVACIJE I MREŽE (INEA)

27.12.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR U OTOČCU, ČETVRTA FAZA

19.12.2019.

Saznajte više