Više o Otočcu

Javna nabava

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA UPU GO

14.03.2017.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PPU GO

14.03.2017.

Saznajte više

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

03.03.2017.

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi "Narodne novine" broj 120/16.  Grad Otočac  kao javni naručitelj  objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja -...

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obnovu asfaltnih kolnika sanaciju udarnih jama i ispuha na području Grada Otočca

01.03.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca

01.03.2017.

Saznajte više

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

01.02.2017.

Saznajte više

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016.

01.02.2017.

I.IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016. II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU - ZIMSKA SLUŽBA

20.12.2016.

Saznajte više