Više o Otočcu

Javna nabava

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR U OTOČCU, PRVA FAZA (INTERNO KOLNA PROMETNICA S PRODULJENJEM KORIDORA JULICE NIKOLE MAŠIĆA TE SPOJ NA ULICU BANA JOSIPA JELAČIĆA

18.12.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA REKONSTRUKCIJU VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA NASELJA PODUM

28.11.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NOJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU LOŽ ULJA ZA CENTRALNO GRIJANJE ZA POTREBE GRADA OTOČCA

27.11.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJINJE PONUDE ZA IZGRADNJU PARKIRALIŠTA I UGIBALIŠTA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

04.11.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU POTREPŠTINA ZA OSOBNU NJEGU I PROIZVODA ZA ČIŠĆENJE KUĆANSTVA U SKLOPU PROJEKTA ZAŽELI ZA CIJELO VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA ( 24 MJ.)

29.10.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE OBNOVA I ASFALTIRANJE KOLNIKA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

14.10.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA SKLONIŠTA ZA PSE U ŠKARAMA

04.10.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA NERAZVRSTANE CESTE k.o. LIČKO LEŠĆE I k.o. SINAC

26.09.2019.

Saznajte više