Više o Otočcu

Javna nabava

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE OBNOVA I ASFALTIRANJE KOLNIKA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

14.10.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA SKLONIŠTA ZA PSE U ŠKARAMA

04.10.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA NERAZVRSTANE CESTE k.o. LIČKO LEŠĆE I k.o. SINAC

26.09.2019.

Saznajte više

Javni poziv za dostavu ponuda za uklanjanje 2 objekta zgrade Stare pivovare na k.č.br. 890/1 k.o. Otočac

16.08.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE U OTOČCU -FAZA II

05.07.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U ULICI J.B.JELAČIĆA I KRALJA ZVONIMIRA OD KBR.12-17

05.07.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNINJE PONUDE IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU ŠUMSKE PROMETNICE NC-OT 86

04.06.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE IZRADA ELEBORATA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SUSTAV PRIKUPLJANJA, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA LIČKO LEŠĆE

04.06.2019.

Saznajte više