Više o Otočcu

Javna nabava

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za pružanje usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika

29.01.2019.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju i dogradnju javne rasvjete na području Grada Otočca za 2018. godinu

27.12.2018.

Saznajte više

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

30.11.2018.

- dana 30.11. 2018. godine započelo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodrakim subjektima - dana 06.12. 2018. završilo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Saznajte više

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2018.

13.11.2018.

Saznajte više

Nasipavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca - ponuda

18.10.2018.

Saznajte više

Odlukla o odabiru izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reciklažno dvorište

24.07.2018.

Saznajte više

Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete u Otočcu

14.08.2018.

Saznajte više

Izgradnja zgrade mrtvačnice u Brlogu

07.08.2018.

Dostava Ponude - Izgradnja zgrade mrtvačnice u Brlogu (objavljeno 07.08.2018.)

Saznajte više