Više o Otočcu

Javna nabava

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NAJAM OSOBNOG VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LIZINGA

24.05.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PJEŠAČKOG NOGOSTUPA UZ ŽC 5143 DULJINE 1500 M, TE IZGRADNJU GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA SANITARNE ODVODNJE NA DIONICI ŽC 5143 1-800 I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SANITARNOG KOL.

10.05.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA OTOČCA I GACKE (2019.-2029.)

10.05.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME

10.05.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU PARKIRALIŠTA KOD MRTVAČNICE SINAC

10.05.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJINJE PONUDE ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA "SUSTAV PRIKUPLJANJA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH I OTPADNIH VODA NASELJA L.L.

03.05.2019.

Saznajte više

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SUFINANCIRANJE PROIZVODNJE I OBJAVE PROGRAMSKIH SADRŽAJA RADIJSKIH NAKLADNIKA ZA 2019. GODINU

22.03.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE NERAZVRSTANE CESTE - DOLJANI

28.02.2019.

Saznajte više