Više o Otočcu

Javna nabava

Javni poziv za dostavu ponuda za uklanjanje 2 objekta zgrade Stare pivovare na k.č.br. 890/1 k.o. Otočac

16.08.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE U OTOČCU -FAZA II

05.07.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U ULICI J.B.JELAČIĆA I KRALJA ZVONIMIRA OD KBR.12-17

05.07.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNINJE PONUDE IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU ŠUMSKE PROMETNICE NC-OT 86

04.06.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE IZRADA ELEBORATA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SUSTAV PRIKUPLJANJA, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA LIČKO LEŠĆE

04.06.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NAJAM OSOBNOG VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LIZINGA

24.05.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PJEŠAČKOG NOGOSTUPA UZ ŽC 5143 DULJINE 1500 M, TE IZGRADNJU GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA SANITARNE ODVODNJE NA DIONICI ŽC 5143 1-800 I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SANITARNOG KOL.

10.05.2019.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA OTOČCA I GACKE (2019.-2029.)

10.05.2019.

Saznajte više