Više o Otočcu

Javna nabava

Izmjena Dokumentacije za prikupljanje ponude u postupku jednostavne nabave stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u ulici Bartola Kašića u Otočcu

03.08.2018.

Saznajte više

Stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u ulici B. Kašića

31.07.2018.

Grad Otočac vršit će radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u ulici Bartola Kašića. Molimo zainteresirane ponuditelje da dostave Ponudu za radove sukladno priloženoj dokumentaciji.(objava 31.07.2018.) Izmjena dokumentacije...

Saznajte više

Odluka o odabiru najnpovoljnije ponude za izradu izmjena i dopuna Glavnog projekta

18.07.2018.

Saznajte više

Adaptacija prizemlja zgrade Doma HV-a u Otočcu

12.07.2018.

Saznajte više

Odluka o odabiru - uređenje pješačke staze kod Osnovne Škole

06.07.2018.

Saznajte više

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

29.06.2018.

- dana 29. 06. 2018. godine započelo je  prethodno savjetovanje  sa zainteresiranim gospodrakim subjektima  - dana 5. 7. 2018. završilo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Saznajte više

Pješačka staza i proširenje platoa kod Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac

21.06.2018.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju oštećenog geotekstila na odlagalištu otpada u Otočcu

20.06.2018.

Saznajte više