Više o Otočcu

Javna nabava

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

29.06.2018.

- dana 29. 06. 2018. godine započelo je  prethodno savjetovanje  sa zainteresiranim gospodrakim subjektima  - dana 5. 7. 2018. završilo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Saznajte više

Pješačka staza i proširenje platoa kod Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac

21.06.2018.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju oštećenog geotekstila na odlagalištu otpada u Otočcu

20.06.2018.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Veleučilišta Nikola Tesla u Otočcu

11.05.2018.

Saznajte više

Zgrada Županijske uprave - djelomična adaptacija i ugradnja novih instalacija

10.05.2018.

- 10. 05. 2018. godine - započelo je  savjetovanje sa zaintesiranim  gospodarskim subjektima  - 17.05.2018  završilo je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Saznajte više

Odluka o odabiru - električna energija

25.04.2018.

Saznajte više

Odluka o odabiru - pružanje konzultantskih usluga

24.04.2018.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku lož ulja za centralno grijanje za potrebe Grada Otočca

04.04.2018.

Saznajte više