Više o Otočcu

Javna nabava

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Veleučilišta Nikola Tesla u Otočcu

11.05.2018.

Saznajte više

Zgrada Županijske uprave - djelomična adaptacija i ugradnja novih instalacija

10.05.2018.

- 10. 05. 2018. godine - započelo je  savjetovanje sa zaintesiranim  gospodarskim subjektima  - 17.05.2018  završilo je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Saznajte više

Odluka o odabiru - električna energija

25.04.2018.

Saznajte više

Odluka o odabiru - pružanje konzultantskih usluga

24.04.2018.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku lož ulja za centralno grijanje za potrebe Grada Otočca

04.04.2018.

Saznajte više

Otvoreni postupak javne nabave - opskrba električnom energijom Grada Otočca

04.04.2018.

Saznajte više

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

07.02.2018.

Saznajte više

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

26.01.2018.

Saznajte više