Više o Otočcu

Javna nabava

Odluka o odabiru - nasipavanje cesta

11.04.2017.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU I DOGRADNJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

21.03.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljinje ponude za izradu Glavnog projekta modernizacije javne rasvjete Grada Otočca u skladu sa tehničkim smjernicama FZOEU

17.03.2017.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA UPU GO

14.03.2017.

Saznajte više

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PPU GO

14.03.2017.

Saznajte više

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

03.03.2017.

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi "Narodne novine" broj 120/16.  Grad Otočac  kao javni naručitelj  objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja -...

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obnovu asfaltnih kolnika sanaciju udarnih jama i ispuha na području Grada Otočca

01.03.2017.

Saznajte više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca

01.03.2017.

Saznajte više