Više o Otočcu

Javna nabava

17.05.2016.

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Članak 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11) propisuje:

Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se slijedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

  1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5 %..

Naručitelji ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovog članka u svojstvu ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja. Gospodarski subjekti  iz stavka 1 ovog članka ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.

Na temelju članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11.) ovime izjavljujemo da ne postoji gospodarski subjekti s kojima ne smijemo sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Dokumenti: