Više o Otočcu

Mjesna samouprava

POPIS PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2019. G.

29.01.2019.

Saznajte više

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

13.12.2018.

Saznajte više

PRIVREMENI REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

09.12.2018.

Saznajte više

KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE MJESNIH ODBORA

28.10.2018.

Saznajte više

OBRASCI ZA KANDIDATURU

12.10.2018.

Saznajte više

IZBORI MJESNI ODBORI - OBVEZATNE UPUTE

10.10.2018.

Saznajte više

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

02.01.2017.

Saznajte više

KOMUNALNA DJELATNOST UPRAVLJANJE GROBLJIMA

09.12.2016.

Saznajte više