Više o Otočcu

Mjesna samouprava

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

10.11.2016.

Saznajte više

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

07.11.2016.

Saznajte više

POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA

24.10.2016.

Saznajte više

R J E Š E N J E O ODREĐIVANU BIRAČKIH MJESTA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA DOLJANI, DRENOV KLANAC, HRVATSKO POLJE I PODUM-ŠKARE

24.10.2016.

Saznajte više

KANDIDACIJSKE LISTE ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA DOLJANI, DRENOV KLANAC, HRVATSKO POLJE, PODUM-ŠKARE

24.10.2016.

Saznajte više

Obrasci za kandidaturu za mjesne odbore

07.10.2016.

Obrasci za kandidaturu za mjesne odbore

Saznajte više

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Otočca

29.09.2016.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Otočca

Saznajte više

MJESNI ODBORI NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

18.07.2016.

Mjesni odbori kao oblik mjesne samouprave osnivaju se radi ostvarivanja  neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana te radi podizanja razine kvalitete i...

Saznajte više