Više o Otočcu

Natječaji

Odluka o početku javne nabave-sanacija,rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete

30.05.2011.

NARUČITELJ: GRAD OTOČAC, Otočac, Ul.kralja Zvonimira 10, tel. (053)771 176, fax. (053)746 274, web: www.otocac.hr, e-pošta: grad-otocac@gs.t-com.hr , OIB: 14180718952, odgovorna osoba: Mario Barković, dipl.ing. KLASA:...

Saznajte više

Javni Natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje

14.03.2011.

Na temelju članka 17.Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 2/10) i članka 65. Statuta Grada Otočca br. 3/09), Gradonačelnik Grada Otočca dana...

Saznajte više

Javni Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

14.03.2011.

Grad Otočac na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike...

Saznajte više

Odluka o početku javne nabave - izgradnja mrtvačnice u Poljicima

30.11.2010.

NARUČITELJ: GRAD OTOČAC, 53220 Otočac, Ul.kralja Zvonimira 10, Tel. 053/771-176, Fax. 053/746-274, Internet adresa: www.otocac.hr, e-pošta: grad-otocac@gs.t-com.hr , OIB Naručitelja: 14180718952, Odgovorna osoba Naručitelja:...

Saznajte više

Odluka o početku javne nabave - osiguranje prohodnosti nerazvrstanih cesta na području g. Otočca

30.11.2010.

NARUČITELJ: GRAD OTOČAC, 53220 Otočac, Ul.kralja Zvonimira 10, Tel. 053/771-176, Fax. 053/746-274, Internet adresa: www.otocac.hr, e-pošta: grad-otocac@gs.t-com.hr , OIB Naručitelja: 14180718952, Odgovorna osoba Naručitelja:...

Saznajte više

Natječaj za prijam namještenika u službu na neodređeno vrijeme u Tajništvo

02.06.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA GRAD OTOČAC TAJNIŠTVO KLASA:112-02/10-01/04 URBROJ:2125/02-05-10-2 Otočac, 21.10.2010.   Predmet: Natječaj za prijam namještenika u službu na neodređeno...

Saznajte više

Pozivni Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Otočca

05.10.2010.

REPUBLIKA HRVATSKA  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA GRAD OTOČAC  GRADSKO VIJEĆE Odbor za dodjelu javnih priznanja  KLASA:061-01-10-01-04 URBROJ:2125/02-04-10-01 Otočac, 05. 10. 2010.    Na...

Saznajte više

Natječaj za izbor stipendista

05.10.2010.

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju studenata u Gradu Otočcu (Službeni vjesnik Grada Otočca broj 8/08) i Odluke  o broju stipendija i mjesečnom iznosu stipendije u školskoj godini 2010/2011 (Službeni vjesnik Grada Otočca...

Saznajte više