Više o Otočcu

Natječaji

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Otočca za 2014.g.

22.08.2013.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Otočca za 2014.g.

Saznajte više

Natječaj za izbor ravnatelja-ice JU Narodna knjižnica Otočac

19.08.2013.

Natječaj za izbor ravnatelja-ice  JU  Narodna knjižnica Otočac

Saznajte više

Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

22.05.2013.

Temeljem točke 3. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu...

Saznajte više

Natječaj za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme u J.U.O. Grada Otočca

12.04.2013.

Na temelju članka 19. st. 1., a u svezi sa člankom 17.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca...

Saznajte više

Javna rasprava DPU 4 - zona Ličko Lešće

20.12.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA   LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA GRAD OTOČAC GRADONAČELNIK Klasa:350-02/10-01/12 Urbroj:2125/02-03-12-10 Otočac, 14.prosinca 2012.godine Na temelju članka 85.,86.,88.,89.,90. Zakona o prostornom...

Saznajte više

Natječaj za prijem službenika

30.11.2012.

Na temelju članka 19. st. 1., a u svezi sa člankom 17.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca...

Saznajte više

Pozivni Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 18.10.2012.

18.10.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA GRAD OTOČAC GRADSKO VIJEĆE Odbor za dodjelu javnih priznanja KLASA:061-01/12-01-04 URBROJ:2125/02-04-12-1 Otočac, 17. 10. 2012. Na temelju članka 16. Odluke o javnim...

Saznajte više

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Otočca za 2013. godinu

28.08.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA GRAD  OTOČAC Jedinstveni upravni odjel KLASA:402-03/12?01/22 URBROJ:2125/02-07-12-1 Otočac, 23. 08.  2012. god. Na temelju članka 87. Zakona o financiranju lokalne i...

Saznajte više