Više o Otočcu

Natječaji

Pregled okvirnih sporazuma i ugovora 2010. i 2011.g

24.02.2012.

Pregled okvirnih sporazuma i ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma u 2010. i 2011. godini i izvršenje ugovora u 2010. i 2011 godini.

Saznajte više

Objava javne nabave

24.02.2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja u 2010. i 2011. godini.

Saznajte više

Javni poziv za postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Otočca 24.02.2012.

24.02.2012.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Otočca (?Službeni vjesnik Grada Otočca? broj 5/07), Gradsko vijeće Grada Otočca objavljuje   J  A  V  N  I     P ...

Saznajte više

Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Otočca 10.10.2011.

10.10.2011.

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA GRAD OTOČAC GRADSKO VIJEĆE Odbor za dodjelu javnih priznanja KLASA:021-05/11-01/13 URBROJ:2125/02-04-11-2 Otočac, 10. 10. 2011.   Na temelju članka 16. Odluke o javnim...

Saznajte više

Javni poziv za prijavu procjenitelja projekata iz Filantropskog fonda

12.09.2011.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Mletačka 12, Pula,  raspisala je Javni poziv za procjenitelje projekata prijavljenih na natječaj raspisan iz Filantropskog fonda. Javni poziv otvoren je do 17. rujna...

Saznajte više

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Otočca za 2012. godinu

24.08.2011.

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA GRAD  OTOČAC Jedinstveni upravni odjel KLASA:402-03/11-01/40 URBROJ:2125/02-07-11-1 Otočac, 23. 08.  2011. god.   Na temelju članka 57. Zakona o financiranju...

Saznajte više

Odluka o početku javne nabave - poštanske usluge

30.06.2011.

NARUČITELJ: GRAD OTOČAC,53220 Otočac, Ul. kralja Zvonimira 10, tel. (053) 771 176, fax. (053) 746 274. Web: www.otocac.hr, e-pošta: grad-otocac@gs.t-com.hr ,  OIB:14180718952, odgovrna osoba Naručitelja: Mario Barković, dipl. ing.,...

Saznajte više

Odluka o početku pregovaračkog postupka bez prethodne objave - dovršenje obnove javnih površina

30.05.2011.

Naručitelj: GRAD OTOČAC, Otočac, Ul.kralja Zvonimira 10, Tel. 053/771-176, Fax. 053/746-274, Internet adresa: www.otocac.hr, E-pošta: grad-otocac@gs.t-com.hr OIB Naručitelja: 14180718952, Odgovorna osoba Naručitelja: Mario...

Saznajte više