Više o Otočcu

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Otočca

15.03.2017.

Na temelju članka 71. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj: 1/16) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Otočca“broj: 4/2014), te Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora putem Javnog natječaja. Klasa: 372-01/17-01/1, urbroj: 2125/02-03-17-3 od 10. 03. 2017., Gradonačelnik Grada Otočca, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Otočca Predmet zakupa u Poslovni prostori u Otočcu i to:

1. Poslovni prostori u potkrovlju i prizemlju Doma HV-a, Ulica bana Josipa Jelačića br.16.

2. Poslovni prostori u Zadružnom domu Ličko Lešće, Ličko Lešće bb., Otočac