Više o Otočcu

Natječaj za prijam namještenika u službu na neodređeno vrijeme u Tajništvo

02.06.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOČAC

TAJNIŠTVO

KLASA:112-02/10-01/04

URBROJ:2125/02-05-10-2

Otočac, 21.10.2010.

 

Predmet: Natječaj za prijam namještenika u službu na neodređeno vrijeme u Tajništvo, na radno mjesto čistač/ica-dostavljač/ica, namještenik IV kategorije, II potkategorije, 1. razine- opis poslova i podaci o plaći

 

Opis poslova radnog mjesta čistač/ice-dostavljač/ice

-stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka,

- obavlja poslove predaje pošte u nadležni poštanski ured,

- u slučaju potrebe obavlja poslove dostave za potrebe Upravnih tijela Grada,

- svakodnevno održava čistoću poslovnih prostorija Grada,

- periodično održava čistoću podrumskih i tavanskih prostora,

- svakodnevno održava čistoću ispred ulaza u zgradu gradske uprave,

- svakodnevno održava čistoću inventara i sanitarnih prostorija,

- svakodnevno održava čistoću posuđa koje se koristi u Upravnim tijelima,

- vrši popis materijala potrebnog za nesmetano održavanje čistoće prostorija i inventara Gradske uprave,

- brine o održavanju sobnog bilja u prostorijama Gradske uprave,

- ukazuje na moguću potrebu popravka ili zamjene oštećenog ili dotrajalog inventara,

- obavlja druge poslove po nalogu nadređenog službenika ili namještenika kojeg odredi tajnik Grada i po nalogu tajnika.

Koeficijent složenosti poslova:0,80 .

 

Tajnik

Marija Marković, dipl. iur.