Više o Otočcu

Pozivni Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Otočca

05.10.2010.

REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOČAC 

GRADSKO VIJEĆE

Odbor za dodjelu javnih priznanja 

KLASA:061-01-10-01-04

URBROJ:2125/02-04-10-01

Otočac, 05. 10. 2010.

  

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Otočca (Službeni vjesnik Grada Otočca broj 4/05), Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisuje

 

 P  O  Z  I  V  N  I     N  A  T  J  E  Č  A  J 

za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja  

Grada  Otočca

 

Predmet natječaja je prikupljanje prijedloga radi dodjele javnih priznanja Grada Otočca. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Otočca mogu podnijeti:

-          članovi Gradskog vijeća Grada Otočca,

-          članovi radnih tijela Gradskog vijeća,

-          Gradonačelnik,

-          mjesni odbori,

-          javne ustanove,

-          udruge gospodarstvenika i obrtnika,

-          udruge građana,

-          trgovačka društva,

-          političke stranke,

-          vjerske zajednice i 

-          druge pravne osobe. 

 

Javna priznanja mogu se dodjeljivati:

-          građanima Grada Otočca i drugim osobama,

-          udrugama građana,

-          drugim lokalnim zajednicama,

-          ustanovama, 

-    trgovačkim društvima,

-          vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama,

-          državljanima drugih zemalja, 

-          prijateljskim gradovima,

-          međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovih tijela, ustanovama te udrugama, a za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Grada Otočca ili pojedinih njegovih djelatnosti. 

Javna priznanja Grada Otočca su: Povelja počasnog građanina Grada Otočca, Nagrada Grada Otočca, Plaketa Grada Otočca i Medalja Grada Otočca. 

Prijedlog mora biti  pisano obrazložen i sadržavati potrebnu dokumentaciju a upućuje se na adresu: Grad Otočac, Gradsko vijeće, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Ulica kralja Zvonimira 10, 53 220 Otočac, najkasnije do 15. 10. 2010. godine.   

Predsjednik

Mario Barković, dipl. ing.