Više o Otočcu

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

25.05.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOČAC

GRADSKO VIJEĆE

Klasa:021-05/16-01/6

urbroj:2125/02-01-16-1

Otočac, 25. 05. 2016.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Otočca (?Službeni vjesnik Grada Otočca? broj 1/13 i 1/16) i članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca (?Službeni vjesnik Grada Otočca? broj 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Otočca koja će se održati 31. 05. 2016. godine s početkom u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća Grada Otočac,  Ulica  kralja Zvonimira 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Aktualni sat,

2. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa petnaeste sjednice Gradskog vijeća Grada  Otočca,

3. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Otočca i DVD Otočac za 2015. godinu,

4. Razmatranje Izvješća o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Otočca za 2015. godinu,

5. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Otočca za 2015. godinu,

6. Razmatranje Izvješća o radu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac za 2015. godinu,

7. Razmatranje Izvješća o radu Javne ustanove Narodna knjižnica Otočac za 2015. godinu,

8. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića ?Ciciban? Otočac za 2015.godinu,

9. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog radio Otočca za 2015. godinu,

10. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Otočca za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine,

11. Prijedlog godišnjega izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2015. godinu,

12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku za provedbu projekta 'Rekonstrukcija (dogradnja) mrtvačnice u Otočcu i rekonstrukcija gradskoggroblja',

13. Prijedlog odluke o organiziranju prometnih jedinica mladeži.

Molimo Vas da se pozivu odazovete u zakazano vrijeme a svoj eventualni izostanak

javite tajniku Grada na telefon broj  053-771-158.

Predsjednik

Slaven Prpić, dipl. uč.,v.r.