Više o Otočcu

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

01.06.2016.

16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca održana je 31. svibnja 2016. godine na kojoj su razmatrane sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Aktualni sat,
 2. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada  Otočca,
 3. Razmatranje izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Otočca i DVD Otočac za 2015. godinu,
 4. Razmatranje Izvješća o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Otočca za 2015. godinu,
 5. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Otočac za 2015. godinu,
 6. Razmatranje Izvješća o radu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac za  2015. godinu,7
 7. Razmatranje Izvješća o radu Javne ustanove Narodna knjižnica Otočac za 2015. godinu,8
 8. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića ?Ciciban? Otočac za 2015. godinu,9
 9. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog radio Otočca za 2015. godinu,

10.  Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Otočca za razdoblje srpanj -prosinac 2015. g.

11.  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2015. godinu,

12.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku za provedbu projekta ?Rekonstrukcija (dogradnja) mrtvačnice u Otočcu i rekonstrukcija gradskog groblja?,

13.  Prijedlog odluke o organiziranju prometnih jedinica mladeži.

Aktualni sat je ovaj put potrajao duže nego je uobičajeno zbog većeg broja pitanja vijećnika i većeg uključivanja  vijećnika u raspravu pod ovom točkom.

Na samom početku je predsjednik Gradskog vijeća iskoristio priliku javno čestitati na postignutim uspjesima u taekwondo-u Niki Prpić i Andrei Bartulac na republičkoj razini, a potom je riječ dao vijećnici Ivani Prpić koja je pitala gradonačelnika da li Grad Otočac može nešto poduzeti u svezi otkupa zemljišta na Runjavici koje je u vlasništvu DUUDI-a, a kojim se koristi Lovačka udruga Gacka. Na tom zemljištu je  Lovačka udruga Gacka izgradila streljanu a DUUDI traži plaćanje najamnine 700.000,00 kn  godišnje što je enormno visok iznos. Gradonačelnik je odgovorio da je Grad voljan uključiti se u rješavanje ovog problema, ali je potrebno da predstavnici ove udruge komuniciraju sa Gradom kako bi zajedno iznašli najbolje rješenje (procjenitelj je oko 4.5 ha kamenjara procijenio na vrijednost 750.000,00 kn, postoji mogućnost da Grad  Otočac dobije predmetno zemljište i prenese pravo korištenja  Lovačkoj udruzi Gacka-Otočac).

Vijećnik Hrvoje Prpić je tražio pojašnjenje od gradonačelnika, a ponukan napisima na nekim internetskim portalima, kako je moguće da je Grad Otočac povukao 0,00 kn iz EU fondova, a Grad Senj je povukao velika sredstva, na što je gradonačelnik odgovorio da je pitanje kompleksno jer Grad Senj ima ustrojenu razvojnu agenciju već 10 godina koja izrađuje projekte i prijavljuje na fondove EU, a trenutačno povlače sredstva iz natječaja za izrađene projekte od prije 6 godina, a sadašnja gradska vlast u Otočcu od 2013. godine prilikom preuzimanja vlasti nije zatekla niti jedan jedini izrađeni projekt. Ustrojen je u Gradu tim za izradu projekata. U posljednje 2 godine Grad Otočac je izdvojio oko 2.000.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije, međutim od prosinca 2015. godine do danas nije raspisan niti jedan natječaj na kojeg bi Grad mogao aplicirati već izrađene projekte. Gradonačelnik je podsjetio da projekt rekonstrukcije Ulice B. Kašića, projekt kuglane i rekonstrukcije dječjeg vrtića koji stoje i čekaju natječaje za koje se očekuje da će biti raspisani u lipnju ove godine. Međutim zbog stanja na razini države, pitanje je kad će nadležna ministarstva i fondovi objaviti natječaj.

Ipak Grad Otočac je uspio realizirati do sada dio projekata sufinanciranih iz EU fondova i to:

 1. Projekti energetske učinkovitosti i obnovljivi izvora energije putem FZOiEU za stambene objekte građana (jedini pored grada Novalje u Ličko-senjskoj županiji), u iznosu 1.781.121,41 kn.
 2. Projekt za komunalnu opremu i vozila za zbrinjavanje otpada putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 3.973.098,16 kn.
 3. Sufinanciranje izrade projekta reciklažnog dvorišta putem FZOiEU u iznosu od 140.000,00 kn.
 4. Certificiranje EnU zgrada u vlasništvu grada Otočca u iznosu 29.800,00 kn.
 5. Izrada projektne dokumentacije za kamp odmorište u iznosu od 98.320,00 kn putem Ministarstva turizma.
 6. Izvedba i izgradnja kamp odmorišta u iznosu od 800.000,00 kn putem Ministarstva turizma.
 7. Uređenje potkrovlja i okoliša zgrade Doma HV-a za Poduzetnički inkubator u iznosu od 200.000,00 kn putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
 8. Odobrena je izrada projektne i studijske dokumentacije za projekt aglomeracije grada Otočca u iznosu od 3.402.997,22 kn putem Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (Kohezijski fondovi EU).
 9. Odobrena su sredstva za izvedbu energetske učinkovitosti više stambenih zgrada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 169.071,00 kn.

10.  U fazi je realizacija projekt energetske obnove zgrada i to Komunalca d.o.o. i Gacke d.o.o., zgrade HRO i unutarnje uređenje zgrade u ulici Kralja Zvonimira 8 u iznosu 2.318.278,09 kn.

11.  Odobren je projekt ?Sustav javnih bicikala u gradu Otočcu? u iznosu od 239.5000,00 kn.

12.  Hrvatski Centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda za projekt (bjelonogog raka) u iznosu od 80.000,00 kn.

13.  Sredstva od 450.000,00 kn za dotaciju gradovima  i općinama kao vlastito učešće u EU projektima.

Za uređenje zgrade u Ul. K. Zvonimira 8 Grad Otočac će morati izdvojiti još dodatnih sredstava mimo odobrenih zbog velikog obima posla. Prošle godine je Grad Otočac sufinancirao vlastitim sredstvima izgradnju Gačanskog parka hrvatske memorije u iznosu 410.200,99 kn. Trenutno je otvoren natječaj za 2. fazu uređenja tog parka kako bi se omogućilo posjetiteljima da putem tzv. pametnih telefona mogu dobivati informacije o svakom kamenom kubusu, tj. koju povijesnu osobu svaki od njih predstavlja i odgovarajuće podatke o njima. Ovog ljeta se očekuje puštanje u promet još jednog turističkog proizvoda a to su virtualni panoramski letovi iznad Gacke doline na Aerodromu Otočac u posebno   za tu svrhu opremljenom avionu  DC 3.

Grad Otočac je u iščekivanju raspisivanja još nekoliko manjih natječaja, a od većih je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno sufinanciranje energetske obnove zgrade u Ulici B. Kašića 21, a za energetsku obnovu višestambene zgrade u Ul. B. Kašića 16 se čeka odobrenje. Na čekanju je apliciranje i preostalih 5 višestambenih zgrada na projekt energetske obnove.

Vijećnik Josip Grčević se nadovezao na ovaj odgovor ustvrdivši da pojedini ?žuti? portali namjerno pišu neistine i obmanjuju javnost, međutim istina je da bi se jedan projekt realizirao da treba proći i godina dana, a u protekle 3 godine je Grad Otočac vratio 21.000.000,00 kn dugova iz ranijih razdoblja te se može to protumačiti da je zapravo Grad Otočac ?povukao? 3 puta više sredstava od Grada Senja.

Vijećnik Grčević se osvrnuo na rad prometnog redara te je naglasio da je pitanje zabrane  zaustavljanja i parkiranja vozila  regulirano člankom 82. st.1. točkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama  (?Narodne novine? broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) te da je zaključio da u uređenoj sredini treba poštivati pravila te je u tom smislu potrebno uvođenje reda. Osvrnuo se i na popis obveznika poreza na potrošnju i zaključio  da je iz priloženih materijala vidljiva anarhija.

Vijećnik Ante Vučić je pitao kako Grad misli riješiti pitanje parkiranja stanara višestambenih zgrada koji nemaju riješeno parkiranje, na što je dobio odgovor da će se raspisati natječaj za zakup parkirnog mjesta, a buduće građevine će morati imati osigurano parkirno mjesto za svoje stanare. Dok se ne ispune sve pretpostavke, neće se ići u naplaćivanje kazni za parkiranje u trajanju duljem od 2 sata u samom centru grada, a nepropisno zaustavljanje i parkiranje će se kažnjavati.

Vijećnik Ante Pervan je pitao da li Grad može utjecati na aktivnost da se natječaji za korištenje sredstava iz EU češće raspisuju i može li biti bolje informiran, na što je gradonačelnik odgovorio da se na dinamiku ne može utjecati, a u posljednjih mjesec dana su predstavnici Grada već 5-6 puta bili u nadležnim ministarstvima i fondovima, međutim stanje u državi je takvo kakvo jest, niti zamjenici ministara ne mogu dati konkretan odgovor, svjedočimo ovih dana da će možda RH morati vratiti milijardu i tristo tisuća kuna za ruralni razvoj jer sredstva nisu pravilno raspoređena.

Vijećnik Pervan se osvrnuo na popis obveznika poreza na potrošnju, zaključio je da je naplata od 85% dobra, međutim iz materijala se može zaključiti da neki obveznici ne poštuju obvezu plaćanja poreza na potrošnju, zanimalo ga je da li se tu treba uključiti Obrtnička ili Gospodarska komora kako bi eventualno pomogli ovim obveznicima koji iz mogućeg neznanja ne plaćaju porez koji su obvezni uplaćivati. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Uzelac je pojasnio da obveznici plaćanja poreza na potrošnju imaju obvezu sami na propisanom obrascu prijaviti porez na potrošnju, naplatu istog kontrolira Porezna uprava, grad jedino može ovrhom naplatiti potraživanja koja nisu namirena. Primijećeno je da ima obveznika koji porez na potrošnju prijavljuju a ne plaćaju, ima ih koji ne prijavljuju a plaćaju, a ima onih koji ne prijavljuju i ne plaćaju kao i onih koji prijavljuju i plaćaju iznos koji su prijavili, neki manje a neki čak i više od prijavljenog.

Izvješća o radu proračunskih korisnika za 2015. godinu su prihvaćena jednoglasno, a prilikom rasprave o radu Turističke zajednice Grada Otočca je primijećeno da je iz sredstava Hrvatske turističke zajednice odobreno svega 12.000,00 kn TZ Grada Otočca, unatoč tome što je TZ Grda Otočca prijavljivala veći broj projekata.

Raspravljajući o Izvješću o radu Dječjeg vrtića ?Ciciban? Otočac za 2015. godinu vijećnik Grčević je analizirajući financijsko izvješće pitao ravnateljicu je li zadovoljna suradnjom sa Gradom (osnivačem) na što je ravnateljica Sušić odgovorila da su zadovoljni i da su sva sredstva prema zahtjevima isplaćena.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2015. godinu te je prihvaćeno Izvješće o radu gradonačelnika grada Otočca za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine.