Više o Otočcu

EUROPE GOES LOCAL – završna faza

03.02.2021.

Nakon više od godinu dana provedenih u aktivnostima projekta EUROPE GOES LOCAL, u koordinaciji Agencije za mobilnost i programe EU, Grad Otočac je uspješno ostvario svoj individualni plan u kreiranju institucionalnog okvira za razvoj rada s mladima. Usprkos neočekivanoj situaciji uzrokovanoj pojavom novog COVID -19 virusa, uspješno smo ostvarili planirane aktivnosti iako u modalitetu drukčijem od izvornog. Detaljnije o samom procesu i aktivnostima koje smo na polju rada s mladima aktivno provodili možete pronaći na službenim stranicama Grada Otočca : https://www.otocac.hr/projekti/eu-projekt-20