Više o Otočcu

Gradsko vijeće Grada Otočca donijelo Proračun za 2017. godinu

15.12.2016.

Gradsko vijeće Grada Otočca donijelo Proračun za 2017. godinu Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca prihvaćen je Proračun za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu, zajedno sa Programima javnih potreba Grada Otočca u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, o društvenoj brizi za djecu predškolske dobi kao i Program komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.