Više o Otočcu

IZGRADNJA ULICE KRALJA TOMISLAVA U OTOČCU

17.11.2020.

Zajedno s vlastitim sredstvima i sa sredstvima Ministarstva reginalnog razvoja i fondova Europske unije, krenulo se u izgradnju Ulice kralja Tomislava s priključnom ulicom na k.č. 3123/8 k.o. Otočac. U prvoj polovici 2020. godine, Grad je na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina prijavio projekt „Izgradnja Ulice kralja Tomislava s priključnom ulicom na k.č. 3123/8 k.o. Otočac“. Odobreni iznos od strane Ministarstva je 150.000,00 kuna.