Više o Otočcu

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA U 2018. GODINI

30.01.2018.

Natječajna dokumentacija nalazi se na stranicama Grada www.otocac.hr; na slijedećim linkovima, a za sve dodatne upite obratite se na e-mail: anka.atalic@otocac.hr;

 

Prioritetno područje 1.  Kultura – pod linkom „PROGRAM JAVNIH POTREBA“

 https://www.otocac.hr/program-javnih-potreba/detaljnije/javni-poziv-za-sufinanciranje-programa-projekata-udruga-i-manifestacija-u-kulturi-grada-otocca-za-2018.-godinu-288

 

Prioritetno područje  2. Socijalna skrb i Udruge proizašle iz Domovinskog  rata-pod linkom „ PROGRAM JAVNIH POTREBA“

https://www.otocac.hr/program-javnih-potreba/detaljnije/javni-poziv-za-potporu-provedbi-programa-i-projekata-u-socijalnoj-skrbi-grada-otocca-za-2018.-godinu-289

 

Prioritetno područje 3. Tehnička kultura- pod linkom „PROGRAM JAVNIH POTREBA“

https://www.otocac.hr/program-javnih-potreba/detaljnije/javni-poziv-za-potporu-provedbi-programa-i-projekata-u-podrucju-tehnicke-kulture-grada-otocca-za-2018.-godinu-290

 

Prioritetno područje 4. Sport Grada Otočca- pod linkon „NATJEČAJI“

https://www.otocac.hr/natjecaji/detaljnije/javni-poziv-za-sufinanciranje-programa-udruga-u-sportu-grada-otocca-u-2018.-godini-286