Više o Otočcu

Kako Šutić pomaže starije i nemoćne

08.01.2021.

 Dr.sc. Branislav Šutić, prof. i Gradsko vijeće gotovo pune četiri godine, planirana sredstva za rad i djelovanje javne ustanove socijalne skrbi „Centra za pomoć u kući Otočac“ skidaju s planiranih 121.000,00 kuna na 0,00 kuna. Planirana sredstva za plaće djelatnika Centra, uzimaju se i dodjeljuju Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Otočac. Glavni razlog, izgovor i opravdanje tom činu je to da jedino i isključivo Crveni križ brine o korisnicima i dijeli im hranu i higijenske potrepštine, dok Centar navodno zatvara oči pred potrebitima.