Više o Otočcu

KULTURNI PROGRAMI, PROJEKTI I MANIFESTACIJE GRADA OTOČCA U BORBI PROTIV PANDEMIJE

22.04.2021.

U nadi da COVID-19 neće u potpunosti uništiti i 2021. godinu i da će se programi/projekti iz područja kulture i kulturne manifestacije ipak realizirati i to u potpunosti, gradonačelnik Stjepan Kostelac, dr.vet.med. i predstavnici udruga iz područja kulture, danas su potpisali Ugovore o sufinanciranju projekata iz sredstava Gradskog proračuna za 2021. godinu. U ukupnoj vrijednosti od 148.807,74 kuna, uspješno je odobreno sadam (7) projekta/programa/manifestacija.

Dokumenti: