Više o Otočcu

Odobrena sredstva za Projekt rekonstrukcije Ulice Bartola Kašića

29.12.2017.

Projekt je u prosincu 2016. godini prijavljen na prvi natječaj Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" - Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“- Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ te je u prosincu ove godine objavljen popis prihvatljivih projekata među kojima je i projekt Grada Otočca za koji su odobrena javna sredstva u iznosu od 7.536.800,00 kuna.