Više o Otočcu

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

25.08.2016.

23. kolovoza 2016. godine u gradskoj vijećnici Grada Otočca, u Ul. k. Zvonimira 10 održana je redovita 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca. Na dnevnom redu bilo je 12 točaka i to: 1. Aktualni sat, 2. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca, 3. Razmatranje Izvješća o radu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Otočac za 2015. godinu, 4. Razmatranje Izvješća o radu trgovačkog društva Gacka d.o.o. Otočac za 2015. godinu, 5. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda za 2015. godinu, 6. Razmatranje Izvješća o radu Centra za pomoć u kući Otočac za 2015. godinu, 7. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za razdoblje od 01. 01. 2016. do 30. 06. 2016. 8. Prijedlog za razrješenje mrtvozornika, 9. Prijedlog analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Otočca za 2015. god., 10. Prijedlog plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Otočca za 2016. god., 11. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada Otočca za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine, 12. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite na području Grada Otočca.