Više o Otočcu

Sazvana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

22.12.2017.

 REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA     

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA:021-05/17-01/35

URBROJj:2125/02-01-17-1

Otočac, 22. 12. 2017.

 

     Na temelju članka 42. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada  

Otočca“ broj 1/13 i 1/16) te članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) 

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA GRAD OTOČAC GRADSKO VIJEĆE PREDSJEDNIK KLASA:021-05/17-01/35 URBROJ:2125/02-01-17-1 Otočac, 22. 12. 2017. Na temelju članka 42. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16) te članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13)