Više o Otočcu

U gradskoj vijećnici Grada Otočca održana sjednica Stožera civilne zaštite

07.07.2016.

Dana 5. srpnja 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Otočca održana 1. sjednica Stožera civilne zaštite.

Sjednici su nazočni:

 • Gradonačelnik Grada Otočca Stjepan Kostelac, dr.vet.med.

            Načelnik stožera, Nenad Janković

 • Zamjenik Načelnika, Josip Grčević
 • Članovi stožera: Anka Dasović, Marinko Krmec, Zvonko Kranjčević, Stevan Uzelac, Jasna Orešković i Alija Junuzović. 

Sjednica je sazvana na prijedlog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Gospić vezano za Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. god. („ NN „ br. 43/16.).

 

Za 1. sjednicu Stožera civilne zaštite predložen  je slijedeći:

 

D n e v n i   r e d

 

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Stožera zaštite i spašavanja,
 2. Razmatranje stanja zaštite od požara i usvajanje Plana rada za ovogodišnju požarnu sezonu 2016.godine,
 3. Razmatranje i usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje nadležnosti Grada Otočca u 2016.godini,
 4. Razmatranje i usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Otočca,
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga pogodnih lokaliteta i prostora vezanih za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara, sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH,
 6. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 2016.godine.
 7. Pripreme za turističku sezonu 2016.godine ( mjere zaštite i spašavanja i aktivnosti koje se odnose na sigurnost turista).
 8. Razno

 

Sve točke dnevnog reda su  razmatrane i jednoglasno prihvaćene.