Više o Otočcu

Zajedničkim snagama u izradu Intervencijskog plana

04.09.2020.

Dana 04. rujna 2020. godine u Vijećnici Grada Otočca održan je radni sastanak na kojem su zajedno sa svojim bliskim suradnicima sudjelovali svi predstavnici jedinica lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom o području za koje će se izraditi Intervencijski plan (Grad Otočac i Senj, Općina Brinje, Perušić, Plitvička Jezera i Vrhovine).

Na ovom inicijalnom sastanku, jednoglasno je dogovoreno da se zajedničkim radom, angažmanom i dogovorom svih JLS-a kreće u realizaciju izrade Intervencijskog plana u koji će biti uključeni konkretni projekti svih jedinica lokalne samouprave, a koji predstavljaju potrebe i prioritete na njihovom području i koji su od velikog interesa za rast i razvoj njihovih sredina.

Bio je ovo samo jedan u nizu od sastanaka kako bi se pokrenula sama realizacija izrade Intervencijskog plana i kako bi se utvrdili zajednički temelji te dogovorile radnje koje svaka JLS mora zasebno odraditi prije nego se krenu planirati sljedeći zajednički koraci u izradi Plana.