Više o Otočcu

Oglasna ploča

KONAČNI REZULTATI DOPUNSKOG IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENOG 3. LISTOPADA 2021.

07.10.2021.

Saznajte više

JAVNI POZIV NA UVID U PARCELACIJSKI ELABORAT ZA PROVEDBU LOKACIJSKE DOZVOLE

07.10.2021.

Saznajte više

Pozivni natječaj za javna priznanja Grada Otočca 2021.

01.10.2021.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Otočca povodom Dana Grada Otočca, mora biti pisano obrazložen i sadržavati svu potrebnu dokumentacij navedenu u Natječaju.   Adresa za dostavu prijedloga je: GRAD OTOČAC Gradsko...

Saznajte više

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

21.05.2021.

Saznajte više

ODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA OTOČCA

18.05.2021.

Saznajte više

REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA GRADA OTOČCA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

18.05.2021.

Saznajte više

REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

18.05.2021.

Saznajte više

ODOBRENJE ZA ISTICANJE PLAKATA ZA VRIJEME PREDIZBORNE PROMIDŽBE ZA LOKALNE IZBORE 2021. GODINE

10.05.2021.

Saznajte više