Više o Otočcu

Pravo na pristup informacijama

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU

28.01.2021.

Saznajte više

GODIŠNJE IZVJEŠĆE - POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

13.01.2020.

Saznajte više

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

31.12.2019.

Saznajte više

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - IZVJEŠĆE CSV

22.01.2019.

Saznajte više

PRIVOLA

16.11.2018.

Saznajte više

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

09.11.2018.

Saznajte više

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

16.01.2018.

Saznajte više

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

11.01.2017.

Saznajte više