Više o Otočcu

Program javnih potreba

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIARANJE PROGRAMA UDRUGA U SPORTU GRADA OTOČCA U 2021. GODINI

29.01.2021.

Saznajte više

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA UDRUGA IZ TEHNIČKE KULTURE GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU.

29.01.2021.

Na temelju Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i točke IV. Pravilnika...

Saznajte više

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA SOCIJALNIH I HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU

29.01.2021.

Na temelju Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i točke IV. Pravilnika...

Saznajte više

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA UDRUGA I MANIFESTACIJA U KULTURI GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU.

29.01.2021.

Na temelju Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,...

Saznajte više

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA U SPORTU GRADA OTOČCA U 2021. GODINI

27.01.2021.

Saznajte više

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva u 2021. godini za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija iz Proračuna Grada Otočca koje provode udruge s područja Grada Otočca

26.01.2021.

Saznajte više

JAVNI POZIV ZA POTPORU PROVEDBI PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE GRADA OTOČCA ZA 2018. GODINU

30.01.2018.

Saznajte više

JAVNI POZIV ZA POTPORU PROVEDBI PROGRAMA I PROJEKATA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA OTOČCA ZA 2018. GODINU

30.01.2018.

Saznajte više