Više o Otočcu

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE -ZGRADA LOKALNE UPRAVE

Projekt: Zgrada lokalne uprave u Otočcu - projekt energetske obnove Zgrada lokalne uprave u Otočcu, pravokutnog je oblika i nalazi se na katastarskoj čestici br. 3608 k.o. Otočac te je smještena odmah uz državnu cestu D50. Zgrada je izgrađena oko 1910. godine te je do današnjih dana uredno održavana u smislu da nije došlo do znatnijeg narušavanja njenog izvornog izgleda, a rekonstrukcija zgrade provedena je 2008. godine i obuhvatila je zamjenu pokrova, zamjenu stolarije i obnovu fasade. Spomenutom rekonstrukcijom, tj. obnovom zgrade nisu se toplinski izolirali elementi vanjske ovojnice