Više o Otočcu

Projekt rekonstrukcije, uređenja i opremanja aerodroma Otočac

Jedan od većih projekata koji Grad Otočac priprema, i u koji već više od godine dana ulaže velike kapacitete je Projekt Rekonstrukcije, uređenja i opremanja aerodroma Otočac.

S obzirom da se radi o velikom, specifičnom, i složenom projektu, koji ne samo da iziskuje velika financijska sredstva, nego i posebna stručna znanja, te dobro pripremljenu dokumentaciju, dosadašnja ulaganja su prvenstveno i bila u tom smjeru. Prema iskustvu provedbe većih projekata, Grad Otočac je svjestan važnosti ljudskih kapaciteta, kao i dobro pripremljene dokumentacije kako bi se projekt uopće mogao pripremiti, a ujedno kasnije i realizirati. S obzirom na specifičnost i složenost potrebne dokumentacije, ali težinu projekta, uključujući veliku vrijednost investicije, cca. 1.600.000 Eura, prvi korak u pripremi bilo je ispitivanje mogućih dodatnih izvora financiranja. Upravo to je i razlog što je prvi korak vezan za pripremu ovog projekta bilo kandidiranje Projektne ideje Otočac Airport - Wings of Gacka, na natječaj predpristupnih fondova EU u okviru programa IPA, putem objavljenog poziva MRRSVG-a za dostavu projektnih ideja: Tehnička pomoć za provedbu Grant sheme za poslovnu infrastrukturu, IPA IIIC.U okviru tog natječaja projektna ideja Grada Otočca je odabrana među 20 najboljih u 10 županija u Hrvatskoj, te je Grad Otočac dobio Tehničku pomoć za daljnju pripremu dokumentacije potrebne kako bi se projekt mogao kandidirati na natječaj predpristupnih fondova EU za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa IPA IIIC BRI Bussiness Related Infrastructure: Ulaganje u razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture (zdravstvenog, kulturnog i aktivnog turizma).

Pripremani projekt Rekonstrukcije, uređenja i opremanja aerodroma Otočac, osim što podrazumijeva izgradnju turističke infrastrukture i opremanje postojećeg aerodroma Otočac, ima puno veće i šire značenje, jer osim izgradnje infrastrukture cilj mu je kako razvoj aktivnog turizma (biciklizam, lov, ribolov, planinarenje, rent-a moto, car, bike, Quado skuter i sl.), koristeći raspoložive prirodne i geoprometne resurse, tako i razvoj cijelog MSP-a na području kako Grada Otočca, ali i cijele Gacke doline.

Izgradnja infrastrukture aerodroma odnosi se na izgradnju i uređenje upravne zgrade s kontrolnim tornjem i tehničkim objektom, (uključujući nabavku potrebne opreme za zgradu, te nabavku malog sportskog zrakoplova kao i sve ostale opreme koja je neophodna za funkcioniranje i rad aerodroma u skladu sa Zakonom o zračnom prometu.); uređenje pristupne ceste i parkirališta; izgradnju - uređenje stajanke; ugradnju dva nadzemna spremnika goriva za zrakoplove; radove na postojećoj pisti  (ravnanje, košnja i sl.), a ujedno je i predviđena i izgradnja transformatorske stanice, te sustav vodovoda i odvodnje. U novo izgrađenoj upravnoj zgradi osim obveznih prostorija za potrebe rada aerodroma, predviđeni su i određeni poslovni prostori, koji će se iznajmljivati, u svrhu ostvarivanja prihoda nužnih za samoodrživost aerodroma, pri čemu je namjena istih za smještaj suvenirnice, restorana, kušaonice domaćih tradicionalnih proizvoda, info centra, turističke agencije, caffe bar-a i sl. ovisno o ponudi i potražnji za istima. Razmatra se i ideja o mogućnosti smještaja tzv. raspršenog hotela, koji je novost, ali i trend na europskom tržištu. S obzirom da je aerodrom sportsko-turističke namjene, kao aktivnost samog aerodroma predviđeno je razvijanje sportsko rekreativnih aktivnosti koje će prvenstveno provoditi aeroklub Krila Gacke uz pomoć stručnih osoba iz područja sportskog zrakoplovstva. Tu se radi o aktivnostima kao što su: letenje malim sportskim zrakoplovom, panoramski letovi, jedriličarstvo, paragliding, zmajarstvo, aviomodelarstvo, vuču reklama, i sl.

Jedna od najvažnijih i možda najvećih planiranih aktivnosti je organizacija aeromitinga, predviđena po završetku predviđenih građevinskih radova, a za koju se očekuje velika pomoć i angažman stručnih osoba.

Priprema projektne dokumentacije odnosno obrazaca, studija i analiza, potrebnih da bi se projekt mogao kandidirati za dodjelu bespovratnih sredstva predpristupnih fondova EU, odnosno na natječaj u okviru Programa IPA IIIC BRI Bussiness Related Infrastrukture uspješno je dovršena u predviđenom roku, te je projekt kandidiran na natječaj koji je bio otvoren do 29.listopada, 2010. g.