Više o Otočcu

Proracun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otočca za prvo polugodište 2018. godine.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu

Zaključak o neprihvaćanju Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2017. godinu.

Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2017. godinu

Konsolidirani financijski izvještaji 1-12--2016. godine

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OTOČCA ZA RAZDOBLJE 2016. -2018. GODINE

I. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2016. GODINU

OBRAZLOŽENJE - I. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2016. GODINU

 

PRORAČUN GRADA OTOČCA ZA 2017. GODINU

UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA OTOČCA  ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za razdoblje od 01. 01. do 31. 06. 2016. godine

Konsolidirani proračun za 2016. godinu

Proračun za 2015.godinu

 

Dokumenti: