Više o Otočcu

Prostorni plan uređenja Grada Otočca- Građevinska područja M=1:5000 I M=1:25000

15.06.2016.

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OTOČCA

II IZMJENE I DOPUNE  2015 

 

Dokumenti: